Uncategorized · November 14, 2021

Elvia Barrios: มีผู้พิพากษาที่มีระดับการผลิตสูงถึงหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์

Elvia Barrios Alvarado ประธานศาลยุติธรรม ได้เน้นย้ำถึงงานที่ดำเนินการโดยผู้พิพากษาที่มีระดับการผลิตที่สำคัญ แม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และทรัพยากรที่ไม่เพียงพอสำหรับสถาบันตุลาการ …อ่านต่อ