Uncategorized · November 14, 2021

รัฐบาลตั้งคณะกรรมการรับภาระหนี้เดินขบวนเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2563

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ Pedro Castillo และหัวหน้า PCM Mirtha Vásquez ได้ลงนามในมติสูงสุดในวันนี้ซึ่งสร้างคณะกรรมการพหุภาคส่วนที่จะดูแลญาติและเหยื่อของการเดินขบวนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2020 …เรียกดูเพิ่มเติม