Uncategorized · January 14, 2022

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 คืออะไร?

ราคาของดอลลาร์แสดงการลดลงเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ในช่วงเริ่มต้นของวันนี้ ในตลาดภูมิภาคที่ปะปนกันเนื่องจากอุปทานเงินตราต่างประเทศที่มากขึ้น

อันที่จริง ณ เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (15:00 GMT) ราคาขายของดอลลาร์อยู่ที่ 3,884 โซลในตลาดระหว่างธนาคาร (ระหว่างธนาคาร) ซึ่งต่ำกว่าระดับของ วันก่อนหน้าของสาม,891 พื้นรองเท้า

ราคาของเงินดอลลาร์ในตลาดคู่ขนานหรือบ้านแลกเปลี่ยนคือสาม.91 โซล ในขณะที่ในหน้าต่างของธนาคารหลักจะเสนอราคาอยู่ที่สาม.96 โซล

(END) JJN/JJN

เผยแพร่เมื่อ: 14/1/2022

ไปให้ไกลกว่านี้